Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

Pointing people to Jesus

“The next day John saw Jesus coming toward him and said, “Look, the Lamb of God, who takes away the sin of the world.”” John 1:29 Jesus is wonderful and He is our hero.  His love and power transform people’s lives daily.  With Jesus comes joy, peace and hope.  He walks through walls and into the deepest darkness and despair, to help when someone calls on Him.  With Jesus, there is always a.. Read More

Att rikta människor till Jesus

“Nästa dag ser Johannes Jesus komma till sig och säger: Se, Guds lamm, som tar bort världens synd!” Joh. 1:29 Jesus är underbar och han är vår hjälte. Hans kärlek och kraft förvandlar människors liv dagligen. Med Jesus kommer glädje, frid och hopp. Han går genom murar och väggar och in i djupaste mörker och förtvivlan, för att hjälpa när någon ropar på honom. Med Jesus så finns det alltid en väg. Ju.. Read More