“Eller varför inte säga, som vi hånas för, och som några påstår att vi säger: Låt oss göra det onda så kommer det goda…” Rom. 3:8

Aposteln Paulus blev falskt anklagad på sin tid och detsamma händer än idag. En del tycker att det låter för lätt och oseriöst detta med att man får sin synd förlåten genom att tro på Jesus. De menar att det inte kan vara så lätt som att bara ta emot nåd och förlåtelse. Utan det måste till verklig förändring och att man måste göra sig förtjänt av nåd. Att försöka göra sig förtjänt av nåd snubblar på sig självt, för nåd är just det att man får godhet som man inte förtjänar. 

Evangelium, som är de glada nyheterna om vad Jesus gjort för oss genom sin död och uppståndelse, tar verkligen detta med synd på största allvar. Synd för alltid med sig problem och skuld, det finns inget som är bra med synd. Men att säga åt människor att skärpa sig bara, det är att ta lätt på detta med synd. Då är det upp till var och en att välja vad som är okej och inte. Och där har människor olika uppfattning. Synden går djupare än i vårt uppförande. Den sitter i vårt hjärta och det är därför vi syndar. Alltså måste det till en förvandling av hjärtat för att bryta den onda cirkeln. Inför Gud så har vi alla syndat.

Budskapet som Paulus predikade var att Jesus, som aldrig hade syndat, blev gjord till synd på korset. Han som var helt oskyldig tog de skyldigas straff. De skyldiga är vi människor, allesammans. Men, Gud lät straffet och domen över synden falla på sin älskade Son på korset. Sedan, på tredje dagen uppstod Jesus från de döda och han är nu försoningen för våra synder. Det kraftfulla är, att när man kommer till Jesus i tro och sätter sitt hjärtas förtröstan till honom så både förlåter och befriar han oss. Han förlåter oss alla våra synder och han befriar oss från syndens kraft som vill snärja oss och det resulterar i förvandlade hjärtan och liv.

Detta är att ta synden på största allvar. Att erkänna att Jesus, Guds Son, tog ditt straff och att sätta din tro till honom. Det sätter ett stopp för den onda cirkeln av synd, skuld och skam. Faktum är, att det är det dåliga samvetet som får människor att gå djupare in i mörkret. Ett av Jesus renat och befriat samvete däremot, älskar både Gud, sig själv och andra människor och vill bara göra gott.

Gud välsigne dig.

/ David Billström