Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

Paul did not take this with sin lightly

“Why not rather say, “Let us do evil that good may come,” as we are slanderously accused and as some claim that we say?…” Rom. 3:8 The apostle Paul was falsely accused in his day and the same thing happens today.  Some people think that it sounds too easy and frivolous to have your sin forgiven by believing in Jesus.  They mean that it can not be as easy as just receiving grace.. Read More

Paulus tog inte lätt på detta med synd

“Eller varför inte säga, som vi hånas för, och som några påstår att vi säger: Låt oss göra det onda så kommer det goda…” Rom. 3:8 Aposteln Paulus blev falskt anklagad på sin tid och detsamma händer än idag. En del tycker att det låter för lätt och oseriöst detta med att man får sin synd förlåten genom att tro på Jesus. De menar att det inte kan vara så lätt som att.. Read More