“Så har också ni, mina bröder, genom Kristi kropp dödats från lagen, för att ni ska tillhöra en annan, honom som är uppstånden från de döda, för att vi ska bära frukt åt Gud.” Rom. 7:4

Det är oerhört viktigt att förstå skillnaden på det Gamla och Nya Testamentet. Genom Mose så etablerades förbundet som var baserat på lagen. Men genom Jesus så har det nya förbundet etablerats. Gud vill att du ska vara etablerad i uppenbarelsen av det nya förbundet. Jesus är inte en uppdaterad version av Mose som kom för att införa en kristen religion.

Det nya förbundet handlar om en relation med Jesus. Att man låter Jesus älska en fri, hel och upprättad och att sedan vandra vidare tillsammans med Jesus. Genom Jesus så är vi döda från synden (Rom. 6:2) och från lagen (Rom 7:4). Vi tillhör nu Jesus och när hans liv flödar genom oss så bär vi frukt åt Gud.

Lagen fokuserar på dig, vad du ska göra och inte göra. Ett religiöst tankesätt av lagiskhet kan vara alla möjliga typer av regler som tex att läsa Bibeln, be och gå i kyrkan. Om man gör det utifrån ovilja och tvång så är något fel. Lagen och att läsa Bibeln, be och gå i kyrkan är självklart bra. Men vi kan inte få Gud att älska oss mer genom att göra det. Vi kan inte sona för våra synder genom sådant. Vi kan inte göra oss förtjänta av välsignelser genom sådant. Lagar och regler kan man inte ha en relation till och de lägger alltid fokus på dig.

När vi däremot fokuserar på Jesus, vem han är, vad han gjort och hans liv inom oss som tror, då kommer det frukt genom våra liv. Den frukten är god, den är i enlighet med lagen och den förhärligar Gud. Lagen kräver men Jesus hjälper. Räkna med Jesus i ditt dagliga liv och han kommer att hjälpa dig och Gud kommer att bli förhärligad genom ditt liv. Att läsa Bibeln och att be, kan bli något som du dagligen vill göra och längtar efter, just därför att det handlar om en relation med Jesus. Det finns så mycket att upptäcka hos Jesus och vad han gjort och vill göra. Kom till honom, han kallar på dig.

Gud välsigne dig.

/ David Billström