Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

Jesus is not a Moses 2.0

“So, my brothers, you also have died to the law through the body of Christ, so that you may be married to another, to Him who has been raised from the dead, so that we may bear fruit for God.” Rom. 7:4 It is extremely important to understand the difference between the Old and New Testament.  Through Moses, the covenant was established based on the law.  But through Jesus, the new covenant has.. Read More

Jesus är inte en Mose 2.0

“Så har också ni, mina bröder, genom Kristi kropp dödats från lagen, för att ni ska tillhöra en annan, honom som är uppstånden från de döda, för att vi ska bära frukt åt Gud.” Rom. 7:4 Det är oerhört viktigt att förstå skillnaden på det Gamla och Nya Testamentet. Genom Mose så etablerades förbundet som var baserat på lagen. Men genom Jesus så har det nya förbundet etablerats. Gud vill att du ska.. Read More