Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

Free but precious grace

“For you know that you were not redeemed from your vain way of life inherited from your fathers with perishable things, like silver or gold, but with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot.” 1 Peter 1:18-19 That we humans can receive grace from God today is a wonderful message.  Grace is free and can not be earned.  Grace can only be received and when you.. Read More

Gratis men dyrbar nåd

“Ni vet att det inte var med förgängliga ting, med silver eller guld, som ni blev friköpta från ert meningslösa liv som ni tagit över från era fäder, utan med Kristi dyrbara blod, som av ett felfritt lamm utan fläck.” 1 Petr. 1:18-19 Att vi människor kan få nåd från Gud idag är ett underbart budskap. Nåden är gratis och kan inte förtjänas. Nåden kan bara tas emot och när man gör det.. Read More