Falska, förvridna och fejkade nyheter och information, gör att många förkastar sanningen när den presenteras. Eller i alla fall så blir sanningen ifrågasatt och det orsakar onödiga problem och onödigt lidande. Ända från begynnelsen så har det presenterats och predikats fejkpredikningar om Gud. Det första ormen gjorde var att gå emot det som Gud hade sagt. 

Fejk presenteras antingen som en blandning av sanning och lögn, gärna så nära sanningen som möjligt eller så presenteras det som rent påhitt rakt upp och ner, utan att skämmas, vilket gör att folk blir förvirrade eller till och med lurade.

Fejkpredikningar om Gud, Jesus och vad det handlar om att vara en kristen, har pumpats ut i generation efter generation. Det har orsakat så mycket onödiga problem och lidande. Många gånger presenteras fejkpredikningarna om Gud av personer som menar sig vara hans budbärare. 

En del framställer Gud som att han är arg och ständigt på jakt efter synd. De framställer också människor som hopplösa syndare som får skylla sig själva för sina problem. De menar att man måste göra sig värdig av nåd och förlåtelse genom diverse gärningar eller beteende förändringar. Deras budskap är – Fräls dig själv människa. 

Det är så långt från evangelium som man kan komma. Ändå är det inramat med Bibelverser och det är det som gör det så lurigt. Vår uppgift är därför att med Guds hjälp uppenbara evangelium.

“För Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv, och tillräknade dem inte deras synder, och han har anförtrott åt oss försoningens ord.” 2 Kor. 5:19

Från Guds sida är allting klart. Straffet, domen och vreden över synden föll på Guds Son, Jesus Kristus, på korset. Jesus vann en fullständig seger för alla människor i alla tider, genom sin död och uppståndelse. Segern är fullständig, total, evig och kraftfull. Inte konstigt att djävulen vill göra allt han kan för att försöka förblinda, förvrida och bedra.

Om människor bara förstod vad det handlar om att tro på Jesus och vem Jesus är, så skulle de komma till honom. Låt oss som tror därför presentera de glada nyheterna och vår underbare Frälsare. Budskapet är INTE – Skärp er människor för Gud ser er, eller, Ändra på era liv så ni kan få nåd. 

“Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber å Kristi vägnar: Låt försona er med Gud.” 2 Kor. 5:20

Budskapet ÄR – “Låt försona er med Gud”. Allting är klart och det finns nu överflödande nåd att få och man tar emot genom att sätta sin tro till Jesus. Då blir man försonad med Gud, som vill att alla människor kommer till hans öppna varma famn och tar emot av hans kärlek och förlåtelse. Detta är underbara och glada nyheter som hela världen behöver få höra.

“För han som inte visste av någon synd har han gjort till synd för vår skull, för att vi skulle bli gjorda till Guds rättfärdighet i honom.” 2 Kor. 5:21

Det Jesus gjort för oss är så stort att det är svårt att fullt ut förstå. Han blev gjord till synd för vår skull. Det var ett oerhört högt pris som Jesus betalade när han offrade sig själv för vår skull. Nu kan vi därför bli gjorda till Guds rättfärdighet i Jesus. Det är som om vi aldrig hade syndat. Helt perfekta och fläckfria. Det resulterar sedan i ett förvandlat liv. 

Detta underbara budskap vill Gud att alla människor ska få höra. Det är oftast inte syndarna som blir upprörda över att få höra evangelium, utan oftast är det de självrättfärdiga och de som försöker behaga Gud genom egna ansträngningar, som stör sig på evangelium. Låt oss ge de glada nyheterna till världen. 

Gud välsigne dig. 

/ David Billström