Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

Fake preachings

False, distorted and fake news and information, cause many to reject the truth when it is presented.  Or at least the truth is being questioned and it is causing unnecessary problems and unnecessary suffering.  From the very beginning, false sermons about God have been presented and preached.  The first thing the serpent did was go against what God had said.  Fake is presented either as a mixture of truth and falsehood, preferably as.. Read More

Fejkpredikningar

Falska, förvridna och fejkade nyheter och information, gör att många förkastar sanningen när den presenteras. Eller i alla fall så blir sanningen ifrågasatt och det orsakar onödiga problem och onödigt lidande. Ända från begynnelsen så har det presenterats och predikats fejkpredikningar om Gud. Det första ormen gjorde var att gå emot det som Gud hade sagt.  Fejk presenteras antingen som en blandning av sanning och lögn, gärna så nära sanningen som möjligt eller.. Read More