“Och de på stengrunden är de som när de hör tar emot ordet med glädje. Men de har ingen rot. De tror till en tid men i prövningens stund avfaller de.” Luk. 8:13

Evangelium och budskapet om Guds nåd och kärlek ger glädje. Evangelium är nådens evangelium, glada och goda nyheter. Jesus har vunnit seger för oss människor och vi kan ta emot. Jesus vill också leva ut sitt liv genom våra liv och hjälpa oss att leva i seger över sådant som vill trycka ned oss. Detta budskap ger glädje och det blir verklighet i ens liv genom tro. Om du inte blir glad av det du hör, så måste du fråga dig om det är evangelium du hör. 

Evangelium är något för oss att leva av varje dag. Det täcker varje område av våra liv. Genom Jesu död och uppståndelse så finns överflödande nåd tillgänglig. Detta ger glädje. 

Gud vill att vi blir djupt rotade i hans godhet. Fyll dig med undervisning som fokuserar på Jesus och evangelium. Det får dig att bli rotad i nåden och din tro blir starkare. Gud är så god och full av kärlek och genuint intresse av det som rör våra liv. Fyll dig med uppenbarelsen av Guds nåd och evangelium från Bibeln. Se och bli rotad i vad Jesus gjort för dig och även vill göra i och genom dig. 

Låt inte omständigheterna, utmaningarna och felaktiga framställningar av Gud fylla ditt liv. Var inte fokuserad på dig själv utan låt Jesus vara ditt fokus. Om du tror på Jesus, då ser Gud på dig i Kristus, så se dig själv på samma sätt. Ta emot ordet om Guds godhet och nåd med glädje och fortsätt att varje dag ta emot och tro på det. Bli rotad i Guds nåd och glädjen kommer då att vara något som består i ditt liv. 

Gud välsigne dig. 

/ David Billström