Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

Rooted

“Those on the rock are the ones who, when they hear the word, receive it with joy. But these have no root, for they believe for a while, then in the time of temptation fall away.” Luke 8:13 The gospel and the message of God’s grace and love bring joy.  The gospel is the gospel of grace, it is happy and good news.  Jesus has won victory for us humans and we can.. Read More

Rotad

“Och de på stengrunden är de som när de hör tar emot ordet med glädje. Men de har ingen rot. De tror till en tid men i prövningens stund avfaller de.” Luk. 8:13 Evangelium och budskapet om Guds nåd och kärlek ger glädje. Evangelium är nådens evangelium, glada och goda nyheter. Jesus har vunnit seger för oss människor och vi kan ta emot. Jesus vill också leva ut sitt liv genom våra liv.. Read More