“Och när han (den Helige Ande) kommer, ska han överbevisa världen om synd och om rättfärdighet och om dom. … om rättfärdighet, för jag går till min Fader och ni ser mig inte längre,” Joh. 16:8, 10

Den Helige Ande överbevisar de som inte tror, om synd, och synden är just den, att de inte tror på Jesus: “Om synd, för de tror inte på mig,” Joh. 16:9. De som tror på Jesus överbevisar den Helige Ande “om rättfärdighet, för jag går till min Fader och ni ser mig inte längre,” Joh. 16:10. Lägg märke till att i vers 9 säger Jesus “de” och i vers 10 “ni”

“Men genom honom är ni i Kristus Jesus. För oss har han blivit vishet från Gud och rättfärdighet… ” 1 Kor. 1:30

För oss som tror så är Jesus vår rättfärdighet. Den Helige Ande vill hjälpa oss som tror att vila i och finna tillflykt i, att Jesus är vår rättfärdighet. Jesus har gått till Fadern och vi ser honom inte med våra fysiska ögon. Just därför överbevisar den Helige Ande oss om att vi är rättfärdiga i Jesus. Detta är en överbevisning, dels genom Guds ord men också genom att “Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn.” Rom. 8:16. Anden ger dig en inre övertygelse om att du är rättfärdig. 

Det är särskilt när man misslyckats på något sätt, som den Helige Ande vill överbevisa dig om att du fortfarande är rättfärdig i Kristus. Ens tro blir prövad när man ser att ens handlingar inte alltid överensstämmer med ens övertygelser. Men tappa inte modet. Jesus är din rättfärdighet och han har tålamod med dig. Fortsätt att lita på, att Jesus kommer göra så att Guds rättfärdighet blir mer och mer synlig i och genom ditt liv. 

Gud välsigne dig. 

/ David Billström