“För Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv, och tillräknade dem inte deras synder, och han har anförtrott åt oss försoningens ord.” 2 Kor. 5:19

Evangelium betyder glada, goda nyheter. Genom Jesu död och uppståndelse så finns nu en lösning från Gud på problemet med synd. Från Guds sida så är detta med skuld och straff på grund av vår synd redan avklarat, genom Jesu död för oss på korset. Jesus uppstod från de döda på tredje dagen och han är försoningen för våra synder. 

“Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber å Kristi vägnar: Låt försona er med Gud.” 2 Kor. 5:20

Budskapet som idag ska gå ut till världen är: “Låt försona er med Gud.” Genom att tro på Jesus så blir man försonad med Gud. 

“Och när han (den Helige Ande) kommer, ska han överbevisa världen om synd och om rättfärdighet och om dom. Om synd, för de tror inte på mig,” Joh. 16:8-9

Att förkasta Guds erbjudande om frälsning, genom att inte sätta sin tro till Jesus, det är synden som den Helige Ande överbevisar om. Låt varken självrättfärdighet eller känslan av ovärdighet, göra att du förkastar Guds erbjudande. Idag kan du i ditt hjärta börja förtrösta och lita på Jesus som din enda räddning. Då blir du försonad med Gud. Bekänn din tro genom att säga till Jesus att du tror på honom. Gud är god. 

Gud välsigne dig. 

/ David Billström