Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

Conviction of sin

“that is, that God was in Christ reconciling the world to Himself, not counting their sins against them, and has entrusted to us the message of reconciliation.” 2 Cor. 5:19  Gospel means happy, good news.  Through Jesus’ death and resurrection, there is now a solution from God to the problem of sin.  From God’s side, this with guilt and punishment because of our sin has already been completed, through Jesus’ death for us.. Read More

Överbevisning om synd

“För Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv, och tillräknade dem inte deras synder, och han har anförtrott åt oss försoningens ord.” 2 Kor. 5:19 Evangelium betyder glada, goda nyheter. Genom Jesu död och uppståndelse så finns nu en lösning från Gud på problemet med synd. Från Guds sida så är detta med skuld och straff på grund av vår synd redan avklarat, genom Jesu död för oss på korset… Read More