Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

Checklist

*Let brotherly love continue…But do not forget to do good and to share. For with such sacrifices God is well pleased.” Hebr. 13:1, 16 One becomes and remains saved by grace, by believing in Jesus.  When Jesus lives in your heart through the Holy Spirit, He wants to live His life through you, in cooperation with you.  It works only by grace and by trusting that Jesus lives His life through you.  But,.. Read More

Checklista

“Håll broderskärleken levande… Men glöm inte att göra gott och att dela med er, för sådana offer behagar Gud.” Hebr. 13:1, 16 Man blir och förblir frälst av nåd, genom att tro på Jesus. När Jesus bor i ditt hjärta genom den Helige Ande, så vill han leva sitt liv genom dig, i samarbete med dig. Det fungerar endast av nåd och genom att du förtröstar på att Jesus lever sitt liv genom.. Read More