“Var inte bekymrade för något, utan låt alla era önskningar bli kända inför Gud genom åkallan och bön med tacksägelse.” Fil. 4:6

I alla relationer så är kommunikation grundläggande. Det är samma sak mellan Gud och hans barn. Gud talar till oss genom Bibeln, den uppenbarar Gud och hans vilja för oss. När vi talar med Gud så kallas det bön. I versen ovanför så står det att vi ska låta våra önskningar bli kända inför Gud.

Gud vet allt, men ändå så vill han att vi låter våra önskningar bli kända inför honom. Han vet redan vad vi ska säga innan vi säger det och han vet om våra behov och tankar. Ändå vill Gud att vi sätter ord på våra önskningar, tankar och känslor. Vi kan kommunicera med Gud om allting.

Flera gånger har jag burit tankar eller känslor inom mig. Ibland en längre tid och ibland bara en stund och sedan har jag istället för att bara hålla det för mig själv kommunicerat med Gud. Och så många gånger har jag, så fort jag nämnt det till Gud fått svar. Ofta kommer svaret i en helt ny tanke och det är så rent och klart. Man ser helt plötsligt lösningen eller vad det nu gäller. 

Gud vill att vi kommunicerar med honom, det förstärker vår gemenskap med honom. Och Gud är villig att tala till oss, inte bara genom Bibeln, men alltid i linje med Bibeln. Gå från att tänka, till att tala med Gud idag. Gud vill höra vad som ligger på ditt hjärta. Låt han även få höra att du älskar honom, även fast du vet att han redan vet det.

Gud välsigne dig.

/ David Billström