Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

From thought to prayer

“Be anxious for nothing, but in everything, by prayer and supplication with gratitude, make your requests known to God.” Philip. 4:6 In all relationships, communication is fundamental.  It is the same between God and His children.  God speaks to us through the Bible, it reveals God and His will to us.  When we talk to God, it is called prayer.  In the verse above it says that we should make our requests be.. Read More

Från tanke till bön

“Var inte bekymrade för något, utan låt alla era önskningar bli kända inför Gud genom åkallan och bön med tacksägelse.” Fil. 4:6 I alla relationer så är kommunikation grundläggande. Det är samma sak mellan Gud och hans barn. Gud talar till oss genom Bibeln, den uppenbarar Gud och hans vilja för oss. När vi talar med Gud så kallas det bön. I versen ovanför så står det att vi ska låta våra önskningar.. Read More