“Och hon gav HERREN, som hade talat med henne, ett namn. Hon sade: “Du är den Gud som ser mig”,..” 1 Mos. 16:13

I samhället så används GPS för lokalisering och navigering en hel del idag. Det skapar mer kontroll och en viss känsla av trygghet. Även övervakningskameror används flitigt för att övervaka och skapa en viss trygghet.

Som troende så kan vi veta att det finns ögon, flera ögon, som ständigt ser oss. Vår himmelske Fader ser oss ständigt och vakar över sina barn. Jesus, vår herde, ser oss ständigt och han vakar över oss. Den Helige Ande ser oss ständigt och vill hjälpa och leda oss. Gud ser allt och alla sina barn hela tiden. Han ser dig som förälder och dina barn. Han ser dig som är gammal och kan känna dig ensam. Han ser dig som tonåring och utmaningarna som du möter. Gud ser in i hjärtan, ser tankarna och framtiden. Gud är kärlek och god. Och, det finns fler ögon som ser oss och det är Guds änglar.

“Ty han skall ge sina änglar befallning om dig att bevara dig på alla dina vägar.” Ps. 91:11

Guds änglar lyssnar till Guds befallningar och utför det som Gud befaller. I samhället så finns det vakter och människor som övervakar för att försöka upprätthålla ordning. Som troende kan vi veta att Guds änglar har fått befallning om oss att bevara oss på alla våra vägar. När du sover, går, springer, sitter, eller åker bil, så är Guds änglar där för att bevara dig. Så kom ihåg, att idag så är det många ögon som ser dig.

Gud välsigne dig.

/ David Billström