Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

Eyes that see you

“Then she called the name of the Lord that spoke to her, “You are the God who sees,”…” Gen. 16:13 In society, GPS is used for location and navigation a lot today.  It creates more control and a certain sense of security.  Surveillance cameras are also widely used to monitor and create some security.  As believers, we can know that there are eyes, several eyes, that constantly see us.  Our heavenly Father constantly.. Read More

Ögon som ser dig

“Och hon gav HERREN, som hade talat med henne, ett namn. Hon sade: “Du är den Gud som ser mig”,..” 1 Mos. 16:13 I samhället så används GPS för lokalisering och navigering en hel del idag. Det skapar mer kontroll och en viss känsla av trygghet. Även övervakningskameror används flitigt för att övervaka och skapa en viss trygghet. Som troende så kan vi veta att det finns ögon, flera ögon, som ständigt ser.. Read More