“Och Mose och Aron kallade samman församlingen framför klippan, och han sade till dem: “Lyssna, ni upproriska! Kan vi ur denna klippa skaffa fram vatten åt er?” Sedan lyfte Mose upp sin hand och slog med sin stav två gånger på klippan, och mycket vatten kom ut, så att menighet och boskap fick dricka. Men HERREN sade till Mose och Aron: “Eftersom ni inte litade på mig och inte höll mig helig inför Israels barns ögon, därför skall ni inte få föra denna församling in i det land som jag har givit dem.”” 4 Mos. 20:10-12

Mose och Aron lyckades med Guds hjälp att föra Israels barn ut ur Egypten, men de lyckades inte föra in dem i det land som Gud hade gett dem. Den andra gången som det kom vatten ur klippan så hade Mose gått ut i otro och olydnad. Han skulle ha talat till klippan, som är en förebild på Jesus, men istället så slog han med sin stav som första gången (2 Mos. 17:5-6). Mose olydnad förstörde förebilden på Jesus, genom att han slog istället för att tala.

Jesus blev slagen på korset och därför kan vi nu ha en relation med Gud upprättad, där vi talar till varandra. Straffet och slagen är redan fullbordat och nu råder nåd och gemenskap. Både folket, Mose och Aron kom inte in i landet på grund av otro. Mose blev reaktionär mot folkets klagande och otro och gick därför själv ut i otro. Han slog klippan med staven och slog folket med sina ord.

Ett kristet ledarskap är menade att föra in församlingen i det som Gud har gett dem. Att uppenbara Jesus, hans fullbordade verk och hans liv i varje troende. Ledare är kallade att ge andlig mat och utrusta, inte att slå eller ta modet från folket.

“Och han gav några till apostlar, några till profeter, några till evangelister och några till herdar och lärare, för att göra de heliga fullkomliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp, tills att vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till en fullkomlig man och till det mått av mognad som hör till Kristi fullhet.” Ef. 4:11-13

Som ledare och troende är vi kallade att utrusta och bygga upp. Att föra människor in i det som Gud redan har gett i och genom Jesus. Allt det som Gud ger är endast av nåd och man tar emot det endast genom tro. Så låt oss uppmuntra varandra varje dag att fortsätta vila och fortsätta framåt i tro. Tro på Jesus, tro på Gud, tro på alla Guds löften, tro på Jesu död och uppståndelse för oss och tro på Jesu liv i och genom oss som tror. Ta bort fokus från dig själv och utmaningarna och fokusera istället på Jesus.

Gud välsigne dig.

/ David Billström