“För vi som har kommit till tro går in i vilan,…” Hebr. 4:3

Hebreerbrevet talar om en vila, en sabbatsvila för Guds folk. Två saker sticker ut och betonas i Hebreerbrevet och det är Jesus och tro. Jesus är vår överstepräst och har gjort allting klart för alla i alla tider och detta blir en verklighet i ens liv, genom att man tror.

De glada nyheterna är att Jesus är vår vila och han är det idag. Jesus sitter på Majestätets högra sida i höjden (Hebr. 1:3) och vi som tror är i Kristus.

“Och han har uppväckt och satt oss tillsammans i det himmelska, i Kristus Jesus,” Ef. 2:6

Om du är i Kristus, så sitter du nu i det himmelska och det betyder vila. Jesus har vunnit seger och har satt sig och vi vilar nu i honom. Gud ser nu på oss som tror, i Kristus. Vi är rättfärdiggjorda och välsignade.

När du ser och tror på detta så kommer det att märkas i och genom ditt liv. Det är därför Hebreerbrevet talar om och betonar tro. Låt oss vila i tron, fortsätta framåt i tro och förmana varandra att förbli i tron idag och varje dag (Hebr. 3:12-14, 4:1-3).

“Men som hans medarbetare förmanar vi också er att ni inte så tar emot Guds nåd att den blir till ingen nytta. För han säger: Jag har bönhört dig i behaglig tid och jag har hjälpt dig på frälsningens dag. Se, nu är den behagliga tiden. Se, nu är frälsningens dag.” 2 Kor. 6:1-2

Här förmanar den Helige Ande oss genom Paulus. Segern är vunnen, vilan från egna prestationer är här, frälsningen är tillgänglig och idag, just nu så kan vi ta emot. Allt av nåd genom tro. Prisa Gud och ge honom all äran. Tack Jesus, du är underbar.

Gud välsigne dig.

/ David Billström