Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

Are you resting today?

“For we who have believed have entered this rest,…” Hebr. 4:3 The Epistle to the Hebrews speaks of a rest, a rest for God’s people.  Two things stand out and are emphasized in the Epistle to the Hebrews and that is Jesus and faith.  Jesus is our High Priest and has made everything clear to all at all times and this becomes a reality in one’s life, by believing.  The good news is.. Read More

Vilar du idag?

“För vi som har kommit till tro går in i vilan,…” Hebr. 4:3 Hebreerbrevet talar om en vila, en sabbatsvila för Guds folk. Två saker sticker ut och betonas i Hebreerbrevet och det är Jesus och tro. Jesus är vår överstepräst och har gjort allting klart för alla i alla tider och detta blir en verklighet i ens liv, genom att man tror. De glada nyheterna är att Jesus är vår vila och.. Read More