“Och se, en kananeisk kvinna från dessa trakter kom och ropade till honom och sa: O, Herre, Davids Son, förbarma dig över mig. Min dotter plågas svårt av en ond ande. Men han svarade henne inte ett ord. Då steg hans lärjungar fram och bad honom och sa: Skicka iväg henne, för hon ropar efter oss. Men han svarade och sa: Jag är inte sänd till andra än de borttappade fåren av Israels hus. Men hon kom och tillbad honom, och sa: Herre, hjälp mig. Då svarade han och sa: Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Men hon sa: Ja, Herre. Men hundarna äter ju av de smulor som faller från deras herrars bord. Då svarade Jesus och sa till henne: O kvinna, din tro är stor. Ske dig som du vill. Och hennes dotter var botad i samma stund.” Matt. 15:22-28

Kvinnan var inte judinna och hade inte deras tro. Nånstans måste hon ha hört om Jesus, att han gjorde mirakler, matunder, stillade stormar. Där nånstans föddes hennes tro, genom att höra. Hon hade inte rätt doktriner eller lära men hon trodde på det hon hade hört om Jesus. Så hon vågade sig fram till Jesus och ropade att han skulle bota hennes dotter.

Jesus svarade henne inte med ett ord, utan han svarade sedan lärjungarna med att han bara var sänd till Israels barn. Trots det Jesus sa, så kom kvinnan fram till honom och tillbad. Hon förstod att hon hade hans uppmärksamhet, om än motvilligt. 

Då svarade han henne med att det är inte rätt att ta brödet från barnen för att ge det till hundarna. Han kallade henne hund och att det inte var rätt att hon skulle få något. Men, hon blir inte missmodig utan svarar honom att visst är hon hund, men även hundar får smulor som barnen inte äter upp. Då ger Jesus upp och säger “O kvinna, din tro är stor. Ske dig som du vill.” I samma stund blev hennes dotter fri.

Jesus sa också “…Men ska Människosonen finna tro på jorden när han kommer?” Luk. 18:8 Vad är det vi ska tro på? Tro på Jesus, hans oerhörda kärlek till dig, det han gjorde för dig på korset. Där tog han alla dina tillkortakommanden, synder och sjukdomar, psykisk ohälsa, allt du blivit utsatt för, det tog han så att du skulle få hans frid, hans rättfärdighet hans kroppsliga hälsa och hans mentala hälsa, hans renhet och helighet. Allt som var hans blev ditt och allt som var ditt blev hans, på korset. Det är det vi ska tro på. Tror vi så, då lever och talar vi så. Kvinnan trodde och agerade utifrån den tron på Jesus, så hon fick befrielse för sin dotter. Det är sådan tro Jesus vill finna när han kommer tillbaka. Stor tro.

/ Lydia Billström