Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

Great faith

“There, a woman of Canaan came out of the same regions and cried out to Him, saying, “Have mercy on me, O Lord, Son of David. My daughter is severely possessed by a demon.” But He did not answer her a word. And His disciples came and begged Him, saying, “Send her away, for she cries out after us.” But He answered, “I was sent only to the lost sheep of the house.. Read More

Stor tro

“Och se, en kananeisk kvinna från dessa trakter kom och ropade till honom och sa: O, Herre, Davids Son, förbarma dig över mig. Min dotter plågas svårt av en ond ande. Men han svarade henne inte ett ord. Då steg hans lärjungar fram och bad honom och sa: Skicka iväg henne, för hon ropar efter oss. Men han svarade och sa: Jag är inte sänd till andra än de borttappade fåren av Israels.. Read More