“Kasta alla era bekymmer på honom, för han har omsorg om er.” 1 Petr. 5:7

Om du är en förälder så gläder det dig att se dina barn glada. Självklart finns det saker som ens barn behöver lära sig, som till exempel att hålla ordning på sitt rum. Som förälder har man ju också själv en hel del ansvarsområden. Men om du skulle se något av ditt barn vara bekymrad över någonting, så bedrövar det dig. 

Det är likadant med oss som tror på Jesus. Vår himmelske Fader blir bedrövad om han ser att vi bekymrar oss. Självklart planerar vi och tar ansvar, men om det går över till oro och bekymmer så blir det destruktivt. Det bryter ned en människa, både själsligt och fysiskt och det påverkar ens andliga liv negativt också. Att saker man behöver göra kan upplevas som tråkiga är en sak och det får man lära sig att hantera. Men bekymmer har med oro och fruktan att göra, och det är något helt annat. Bekymmer och oro har att göra med en brist på tro och förtröstan. Tron på Gud, räknar med Gud och hans omsorg.

Gud har sagt åt oss att kasta alla bekymmer på honom. Alla betyder alla, på varje område av ditt liv. Detta är tro och förtröstan och det behagar Gud. När vi kastar bekymren på Gud så ser han att vi räknar med honom. Det gläder honom när han ser att vi litar på honom och det gläder honom när han ser att vi inte är bekymrade.

Det är alltså bara fördelar med att kasta alla sina bekymmer på Gud. Du blir glad och Gud gläder sig. Slösa inte bort din tid och kraft på att bekymra dig. Guds omsorg om dig är så stor att han inte vill att något ska bekymra dig. 

Kasta, inte ge, ut ur ditt liv alla bekymmer. Kasta dem på Gud, det tycker han om, för han älskar dig.

Gud välsigne dig.

/ David Billström