Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

Cast all your care

“Cast all your care upon Him, because He cares for you.” 1 Peter 5:7 If you are a parent, you are happy to see your children happy.  Of course, there are things that children need to learn, such as keeping their room tidy.  As a parent, you also have a lot of responsibilities yourself.  But if you see one of your children worrying about something, it will grieve you. It is the same.. Read More

Kasta alla era bekymmer

“Kasta alla era bekymmer på honom, för han har omsorg om er.” 1 Petr. 5:7 Om du är en förälder så gläder det dig att se dina barn glada. Självklart finns det saker som ens barn behöver lära sig, som till exempel att hålla ordning på sitt rum. Som förälder har man ju också själv en hel del ansvarsområden. Men om du skulle se något av ditt barn vara bekymrad över någonting, så.. Read More