Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

But if anyone does sin

“My little children, I am writing these things to you, so that you do not sin. But if anyone does sin, we have an Advocate with the Father, Jesus Christ the Righteous One. He is the atoning sacrifice for our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole world.” 1 John 2:1-2 When you are saved and follow Jesus, you do not want to sin.  The love.. Read More

Men om någon syndar

“Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar, har vi en försvarare hos Fadern, Jesus Kristus, den rättfärdige. Och han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens.” 1 Joh. 2:1-2 När man är frälst och följer Jesus så vill man inte synda. Kärleken till Jesus, vår underbare Frälsare, får oss att vilja vara nära honom. Vi.. Read More