Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

Salvation

*For what will it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul?” Matt. 16:26 The most important thing that exists, priority number one, is to know God.  Unfortunately, many are deceived and attracted by the glamor of this world, so they have completely different priorities.  Cool car, biggest house, latest stuff, more in the bank account.. Read More

Frälsning

“För vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Eller vad kan en människa ge till lösen för sin själ?” Matt. 16:26 Det absolut viktigaste som finns, prioritet nummer ett, är att känna Gud. Tyvärr så är många bedragna och lockade av denna världens glamour, så de har helt andra prioriteringar. Cool bil, största huset, senaste prylarna, mer på bankkontot och mer njutning. Det är lätt att.. Read More