Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

You choose

“… And Mary has chosen the good part, which shall not be taken from her.” Luke 10:42 Jesus visited Martha and Mary, the two sisters.  Martha took care of serving, fixing and arranging, but Mary sat down and listened to Jesus.  Martha saw the needs and chose to fill them.  Filling needs and taking responsibility is something we all need to do.  It’s a part of life.  Martha chose to serve, but the.. Read More

Du väljer

“… och Maria har valt den goda delen, som inte ska tas ifrån henne.” Luk. 10:42 Jesus besökte Marta och Maria, de två systrarna. Marta såg till att betjäna, fixa och ordna men Maria satte sig och lyssnade på Jesus.  Marta såg behoven och valde att fylla dem. Att fylla behov och ta sitt ansvar är något vi alla behöver göra. Det är en del av livet. Marta valde att betjäna, men händelsen.. Read More