“… tro som är verksam genom kärlek.” Gal. 5:6

Som kristna är vi kallade att leva i tro på Gud och Guds ord. Vi tror på Jesus, vår Frälsare och vi tror på Guds löften som han gett oss i Bibeln. Vi lever i en vila och förtröstan på Guds omsorg om oss. Sedan så fattar vi också beslut, små och stora, utifrån tro på vad Gud har lovat och sagt. Detta är en livsstil. Vi räknar med Gud, vi räknar inte bara med det som vi kan se och känna.

Tron är både vilande och verksam. När vi verkar så gör vi inte bara saker i tro, utan ihop med kärlek. Tro och kärlek samarbetar. Tron är som en osynlig hand som tar tag i Guds löften och Guds hand och så ser Guds ledning, beskydd och kraft manifesteras. Detta görs i en attityd av kärlek, både till människor och Gud. När tro och kärlek samarbetar så kan människors liv bli förvandlade. Tro och kärlek ska inte konkurrera, utan verka tillsammans.

När man studerar både Jesu och apostlarnas liv, då ser man att både tro och kärlek verkade. Detta är normalt kristet liv och på detta sätt blir både Guds kraft och kärlek uppenbarad i en trasig värld idag, genom Jesu efterföljare. Tro och kärlek driver undan hopplöshet, ensamhet och mörker. Släpp lös laget – tro och kärlek.

Gud välsigne dig.

/ David Billström