Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

Teamwork

“… faith which works through love.” Gal. 5:6 As Christians, we are called to live in faith in God and the word of God.  We believe in Jesus, our Savior, and we believe in God’s promises that He has given us in the Bible.  We live in a rest and trust in God’s care for us.  Then we also make decisions, small and big, based on faith in what God has promised and.. Read More

Samarbete

“… tro som är verksam genom kärlek.” Gal. 5:6 Som kristna är vi kallade att leva i tro på Gud och Guds ord. Vi tror på Jesus, vår Frälsare och vi tror på Guds löften som han gett oss i Bibeln. Vi lever i en vila och förtröstan på Guds omsorg om oss. Sedan så fattar vi också beslut, små och stora, utifrån tro på vad Gud har lovat och sagt. Detta är.. Read More