“Helga dem genom din sanning, ditt ord är sanning.” Joh. 17:17

Olika teorier finns det gott om. Evolutionsteorin och massor med olika konspirationsteorier cirkulerar. En del teorier betraktas som sanning, även fast de bara är teorier som inte är bekräftade att stämma. Teorier kommer och går och de som inte bara tar del av dem utan också tror på dem, riskerar att kastas hit och dit som en havets våg. 

Som predikanter är vi kallade att predika Guds ord, sanningen. Bibeln är en fast och bestående grund som vi kan leva och dö på. Guds ord har varit och är ifrågasatt och attackerat, men det gör det inte mindre sant för det. 

Låt oss tro på och predika Guds ord så att tro kan dra in i människors hjärtan. Att predika teorier ger definitivt inte tro, det kan snarare bryta ner tron. 

“Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord.” Rom. 10:17

Människor idag behöver hopp och tro. Det kommer endast från Bibeln. Falskt hopp och tro ruinerar människoliv, både här och nu och för evigheten. Bibeln visar på saker och ting i ett rätt perspektiv och den visar även på lösningen. Låt oss ge människor det himmelska perspektivet och lösningarna.

Gud välsigne dig. 

/ David Billström