Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

Believe in God’s word, not theories

“Sanctify them by Your truth. Your word is truth.” John 17:17  There are plenty of different theories.  The theory of evolution and lots of different conspiracy theories are circulating.  Some theories are considered to be true, even though they are just theories that have not been confirmed to be true.  Theories come and go and those who not only take part in them but also believe in them, risk being thrown here and.. Read More

Tro på Guds ord, inte teorier

“Helga dem genom din sanning, ditt ord är sanning.” Joh. 17:17 Olika teorier finns det gott om. Evolutionsteorin och massor med olika konspirationsteorier cirkulerar. En del teorier betraktas som sanning, även fast de bara är teorier som inte är bekräftade att stämma. Teorier kommer och går och de som inte bara tar del av dem utan också tror på dem, riskerar att kastas hit och dit som en havets våg.  Som predikanter är.. Read More