Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

Is your soul insured?

“For what will it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul?” Matt. 16:26 There is a wide range of different types of insurance.  They can cover us and our property.  Most people have signed different types of insurance to feel a little safer.  The insurance is there to help if something happens and you put.. Read More

Är din själ försäkrad?

“För vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Eller vad kan en människa ge till lösen för sin själ?” Matt. 16:26 Det finns ett stort utbud av olika typer av försäkringar. De kan täcka oss och vår egendom. De flesta har tecknat olika typer av försäkringar för att kunna känna sig lite tryggare. Försäkringen är till för att vara till hjälp om något händer och man.. Read More