“Därefter tog han de fem bröden och de två fiskarna och lyfte blicken mot himlen, välsignade och bröt dem och gav åt sina lärjungar för att de skulle lägga fram för folket.” Luk. 9:16

Att tro på Gud, betyder att man räknar med Gud. Gud är god och han både vill och kan hjälpa oss med våra olika utmaningar och behov. Genom tro så involverar vi Gud i våra liv. 

Jesus ställdes inför en stor utmaning. Att mätta flera tusen människor med bara några få bröd och fiskar. Vi kan lära oss av Jesus. 

Han såg behoven och han såg bristen. Men istället för att bara se på behoven, alla hungriga människor och bristen, all den mat som de inte hade, så lyfte han blicken mot himlen. Vi kan se behoven och utmaningarna, vi ska inte blunda för dem, men vi behöver också lyfta blicken. Räkna med Gud. 

Jesus välsignade vad han hade. Även om det som du har bara är något litet, så välsigna det du har. Förakta inte det lilla utan var tacksam och positiv. Se Guds förmåga och tro Gud om att han kan multiplicera och göra mirakler. Tro är att räkna med Gud. 

Gud välsigne dig. 

/ David Billström