Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

Look up

“Then He took the five loaves and the two fish, and looking up to heaven, He blessed them, and broke them, and gave them to the disciples to set before the crowd.” Luke 9:16 Believing in God means counting on God.  God is good and He both wants and can help us with our various challenges and needs.  Through faith we involve God in our lives.  Jesus faced a great challenge.  To feed.. Read More

Lyft blicken

“Därefter tog han de fem bröden och de två fiskarna och lyfte blicken mot himlen, välsignade och bröt dem och gav åt sina lärjungar för att de skulle lägga fram för folket.” Luk. 9:16 Att tro på Gud, betyder att man räknar med Gud. Gud är god och han både vill och kan hjälpa oss med våra olika utmaningar och behov. Genom tro så involverar vi Gud i våra liv.  Jesus ställdes inför.. Read More