“Och därför att ondskan tilltar, ska kärleken kallna hos många.” Matt. 24:12

Allteftersom den yttersta tiden som vi lever i går mot sin avslutning och Jesus snart kommer tillbaka, så blir det mörkare och hårdare i världen. Allt detta är förutsagt i Bibeln. Världen skakar och det manar fram människans sanna natur att visa sig ännu tydligare. I oss själva så är vi inte goda, det är därför varenda människa behöver Frälsaren, Jesus Kristus.

Jesus sa för drygt två tusen år sedan att ondskan kommer att tillta. Ondska har funnits på jorden ända sedan syndafallet i begynnelsen, men den tilltar. Människan blir mer bestialisk i att fördärva. Detta orsakar ett enormt lidande i samhället, på alla plan. 

Men i allt detta, så vill Jesus hjälpa sitt folk. Han vill hjälpa oss att inte bara överleva utan övervinna. Ju mer vi ser av Guds kärlek till oss, ju mer vi predikar Guds kärlek och tror på den, desto mer kommer kärlek också att flöda ut genom oss till omvärlden. Tendensen i samhället är att det blir råare och kärleken kallnar. Men som Guds barn kan vi i detta vara profetiska, vi kan vara ett tecken, som visar på något annat.

“Och vi har lärt känna och har trott den kärlek som Gud har till oss…Rädsla finns inte i kärleken utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan, för rädslan har att göra med straff, och den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken.” 1 Joh. 4:16, 18

Lär känna hur stor Guds kärlek är till dig genom att studera Bibeln, den har mycket att säga om detta. Tro på den kärleken och du är då inte styrd av fruktan, trots vad som händer i världen. Guds kärlek driver ut rädslan, övervinner och skänker ro till din själ. Människor kommer se att du är annorlunda och det kan väcka en längtan hos dem att vilja ta emot av Guds underbara kärlek, genom Jesus.

Gud välsigne dig.

/ David Billström