“För det som var omöjligt för lagen, därför att den var svag genom köttet, det gjorde Gud, då han sände sin Son i syndigt kötts liknelse och för syndens skull, fördömde synden i köttet, för att lagens rättfärdiga krav skulle uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter Anden.” Rom. 8:3-4

Lagen från Gud, i Gamla Testamentet, var begränsad. Den är helig och andlig, men begränsad på grund av vår svaghet. Lagen kräver, men Jesus hjälper. Lagen har haft sin tid och nu är det Jesus som gäller. 

Synden har blivit fördömd redan, i Jesu kropp när han dog på korset. Nu bor Jesus, genom den Helige Ande i alla som tror på Jesus. Nu kan vi med Andens hjälp leva så som Gud tänkt att vi ska leva. 

Allt börjar med att tro på Jesu död och uppståndelse. Det är tillräckligt för oss för att bli försonade med Gud. Vi kan inte lägga till någonting till Jesu verk. Vi kan bara ta emot, av nåd, genom tro. Sätt din förtröstan till Jesus så blir han din Frälsare. Vila sedan i Jesu redan fullbordade verk för dig.

När Jesus sedan genom tron bor i ditt hjärta så kan hans liv, genom den Helige Ande, flöda ut genom dig. Också detta sker genom tro. Vila i att Jesus kommer att leva sitt liv genom dig. Han kommer att göra dig mer och mer lik honom i din karaktär och livsstil. Förtrösta på Jesus att han har frälst dig om du tror på honom och att han också hjälper dig i din vandring tillsammans med honom. 

Lagen kunde bara säga åt oss vad vi skulle göra och inte göra. Jesus han har uppfyllt lagen för vår skull och hjälper varje människa som tror på honom. 

Gud välsigne dig. 

/ David Billström