“Och när jag såg honom föll jag ner som död för hans fötter. Men han lade sin högra hand på mig och sa till mig: Var inte rädd! Jag är den förste och den siste och den levande. Och jag var död, men se, jag lever i evigheternas evigheter. Amen. Och jag har nycklarna till dödsriket och döden.” Upp. 1:17-18

Gud är tillmötesgående och god. När Johannes föll ner som död så var Jesus snabb med att lägga sin hand på Johannes. När lärjungen Petrus tidigare, gick på vattnet, men sedan började sjunka och ropade på Jesus, då var Jesu reaktion densamme. Jesus räckte ut sin hjälpande hand till Petrus. Jesus söker kontakt med människan och det sker på trons våglängd. 

När Jesus lagt sin hand på Johannes så talade han också in i hans liv. Han sa åt sin lärjunge att inte vara rädd och sedan talade han till honom om sig själv. När vi ser Jesus som den han verkligen är, så får vi trons perspektiv på tillvaron. 

Vi behöver varken vara rädda för Gud eller vad som pågår runtomkring oss. Jesus vill ta vår hand varje dag och gå med oss i livet. Och Jesus är inte begränsad eller distanserad. Han både vill och kan hjälpa, både dig och människor runtomkring dig där du går fram. 

Kanske, av någon anledning, du känner som om döden på något sätt börjat krypa in i ditt liv? Kanske du känt dig överväldigad på något sätt och börjat tappa hoppet. Jesus finns där och han sträcker ut sin hand till dig och säger åt dig att inte vara rädd. Jesus vill tala in i ditt liv så hopp, tro och liv kommer tillbaka. 

Gud välsigne dig. 

/ David Billström