“… och ut från hans mun gick ett skarpt tveeggat svärd,… ” Upp. 1:16

Jesus är ingen pratmakare eller filosof. När Jesus vandrade på jorden och folk hörde hans undervisning så blev de häpna, för han talade med makt. Jesus trodde själv på det han sa.

“För Guds ord är levande och kraftigt och skarpare än något tveeggat svärd, och tränger igenom tills det skiljer själ och ande, märg och led, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar.” Hebr. 4:12

Guds ord är ande och liv. Bibeln, som är Guds ord, är en andlig och levande bok. Jesus befaller både onda andar, sjukdomar, stormar och vågor och allt måste lyda. När Jesus talar så går det ut ett skarpt tveeggat svärd. Jesus befaller sjukdomar och onda andar att lyda, men han befaller inte människor att lyda. Jesus kallar på människor, han vädjar till vår fria vilja. När vi gensvarar så tillåter vi också Jesus att tala in i våra liv. Hans ord kommer inte skada dig, det kommer att befria dig. Guds ord är kraftigt och skarpt, så det kan befria dig från vilka bojor och band du än sitter fast i.

Jesus kallar på dig idag. Han älskar dig och vill hjälpa dig. Jesus är professionell på att befria, upprätta och försvara människor. Låt Jesus jaga bort mörkret som försökt förstöra ditt liv.

Gud välsigne dig.

/ David Billström