“… och hans ögon var som eldslågor.” Upp. 1:14

Eld kan vara både attraherande och skrämmande. Eld kan värma en frusen människa och göra så att bagaren kan baka bröd, men eld kan också förstöra och ruinera. Jesu ögon är som eldslågor. Hans ögon brinner av kärlek till människor. Jesu ögon är inte trötta, uppgivna eller förvirrade. 

“Ty HERRENS ögon överfar hela jorden, för att han med sin kraft skall hjälpa dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom.” 2 Krön. 16:9

Jesus tittar aktivt efter människor som från sina hjärtan närmar sig honom. Jesu ögon blir aldrig trötta, utan han är alltid vaksam. Även om någon befinner sig i djupaste mörker, så ser Jesus. Hans ögon ser igenom allting och mörkret flyr för honom.

Jag vet inte vad du ser när du tittar på dig själv och dina omständigheter. Men jag vet att Jesus ser allt såsom det verkligen är, men han ser också vad som kan bli. Jesus har både kärlek och tro i sitt hjärta, för dig och din situation. Hans kärlek i hans hjärta för dig, strålar ut genom hans ögon. Men, även Jesu avsky, mot allt det som är ute efter att förgöra ditt liv, syns i hans ögon. Hans ögon brinner av avsky mot synden som ruinerar människors liv och han kommer ihåg det höga pris han fick betala, när han tog vårt syndastraff på korset.

Kom till Jesus idag och låt han få tala om för dig, vad han ser, när han ser på dig och ditt liv. Ditt hjärta kan sättas i brand av Jesu kärlek idag, en eld som värmer och blir till hjälp.

Gud välsigne dig.

/ David Billström