Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

Eyes like a flame of fire

“…His eyes were like a flame of fire.” Rev. 1:14  Fire can be both attractive and frightening.  Fire can heat a frozen person and allow the baker to bake bread, but fire can also destroy and ruin.  Jesus’ eyes are like a flame of fire.  His eyes are burning with love for people.  Jesus’ eyes are not tired, dejected, or confused. “For the eyes of the Lord move about on all the earth.. Read More

Ögon som eldslågor

“… och hans ögon var som eldslågor.” Upp. 1:14 Eld kan vara både attraherande och skrämmande. Eld kan värma en frusen människa och göra så att bagaren kan baka bröd, men eld kan också förstöra och ruinera. Jesu ögon är som eldslågor. Hans ögon brinner av kärlek till människor. Jesu ögon är inte trötta, uppgivna eller förvirrade.  “Ty HERRENS ögon överfar hela jorden, för att han med sin kraft skall hjälpa dem som.. Read More