Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

Appearance like the sun

“The hair on His head was white like wool, as white as snow… His appearance was like the sun shining brightly.” Rev. 1:14, 16  Jesus is pure, there is not the slightest bit of darkness or impurity in Him.  Saul, who later became Paul, met Jesus.  Saul was driven by religious hatred and darkness and after his encounter with Jesus he could not see, “Since I was blinded by the glory of that.. Read More

Ansikte såsom solen

“Och hans huvud och hår var vitt som ull, så vitt som snö,.. och hans ansikte var såsom solen, när den skiner i sin kraft.” Upp. 1:14, 16 Jesus är ren, det finns inte det minsta lilla mörker eller orenhet i honom. Saulus som sedan blev Paulus, fick möta Jesus. Saulus var driven av religiöst hat och mörker och efter hans möte med Jesus så kunde han inte se, “på grund av den.. Read More