“Jag var i Anden på Herrens dag och jag hörde bakom mig en stark röst som av en basun,… och hans röst var som dånet av väldiga vatten.” Upp. 1:10, 15

Jesus är Gud som blev uppenbarad i köttet (1 Tim. 3:16) och han kom för att försona människan med Gud. Gud är treenig, Fadern, Sonen och den Helige Ande. Jesus dog på korset och uppstod från de döda på den tredje dagen. Jesus lever i evigheternas evigheter. Aposteln Johannes fick möta den uppståndne och förhärligade Jesus.

Jesus är “Jag är den Jag Är” 2 Mos. 3:14, så allt det vi ser hos Jesus är ett uttryck av den han är. Vi människor lägger ofta till oss själva det ena och det andra för att försöka höja vår självkänsla. Jesus är “Jag Är” 2 Mos. 3:14 och han behöver inte lägga till något till sig själv för att bli lite “starkare, duktigare eller vackrare”.

I världen idag så finns det så många röster. Det är ett krig om människans själ och uppmärksamhet. Jesus har en stark röst som är tydlig och klar. Den inger hopp och inför den så bävar mörkret. Det är samma röst som ljöd när han vandrade på jorden och som förmedlade livsförvandlande ord. Rösten är inte monoton och hård men den är stark. Den flödar fram med livgivande ord, det är ett flöde som forsar fram, som bryter fram, och det är som dånet av väldiga vatten. 

Djävulen och omständigheterna försöker ryta åt oss ibland, men Jesu röst är starkare och den forsar fram med ord som lyfter, förlåter och styrker. Jesus är inte osäker eller förvirrad utan han dånar fram med sin röst och tvivlet och djävulens viskningar av otro, hopplöshet och mörker sköljs bort av Jesu röst. Jesus har något att säga till dig, om dig och angående din situation.

Gud välsigne dig. 

/ David Billström