Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

A great voice

“I was in the Spirit on the Lord’s Day, and I heard behind me a great voice like a trumpet,… and His voice as the sound of many waters.” Rev. 1:10, 15  Jesus is God who was revealed in the flesh (1 Tim. 3:16) and He came to reconcile man to God.  God is triune, the Father, the Son and the Holy Spirit.  Jesus died on the cross and rose from the dead.. Read More

En stark röst

“Jag var i Anden på Herrens dag och jag hörde bakom mig en stark röst som av en basun,… och hans röst var som dånet av väldiga vatten.” Upp. 1:10, 15 Jesus är Gud som blev uppenbarad i köttet (1 Tim. 3:16) och han kom för att försona människan med Gud. Gud är treenig, Fadern, Sonen och den Helige Ande. Jesus dog på korset och uppstod från de döda på den tredje dagen… Read More