Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

Jesus solves catch 22

You do not usually wash yourself clean before taking a shower.  A doctor does not tell anyone who is ill to be healthy first and then seek medical attention.  A hospital does not have the slogan – “Only healthy people are welcome”.  As Christians, we must ensure that we do not, with our attitude or preaching, make people believe – that they must “be saved, sanctified or qualified” before they can receive grace.. Read More

Jesus löser moment 22

Man brukar inte tvätta sig ren, innan man tar en dusch. En läkare säger inte åt någon som är sjuk att se till att bli frisk först och sedan uppsöka läkarvård. Ett sjukhus har inte som slogan – “Bara friska är välkomna”. Vi som kristna får se till att vi inte, varken med vår attityd eller förkunnelse får folk att tro – att de måste “bli frälsta, heliga eller kvalificera sig” innan de.. Read More