Han som inte knöt sina nävar utan öppnade dem och blev fastspikad på ett kors, han är en verklig man. Han bad för dem som korsfäste honom. I sitt hjärta så älskade han sina fiender, han hatade eller hotade inte. 

Där och då, genom sitt försoningsoffer så bröt han mörkrets makt. Den onda cirkeln är bruten. Inte genom hat, hot och våld utan genom kärlek och försoning. 

Mannen uppstod från de döda på tredje dagen och han är Herre. Mörkret flyr för honom, det kan inte existera i hans närvaro. Kärleken är starkare än hatet och den jagar iväg fruktan. 

Du kan möta Mannen idag. Kanske du har blodiga händer? Det finns förlåtelse och nåd som bryter mörkret över ditt liv. Jesus är Mannen, han försonar människa med Gud och han kom för att visa vad verklig manlighet är. 

Manlighet är inte våld, knivar, vapen och skyddsvästar. Vill du se en verklig man så se på Jesus. Du kan möta honom idag. Gensvara på Jesu kärlek till dig idag så blir du fri. 

Jesus säger:

“Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, och jag ska ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat, och ni ska finna ro för era själar. För mitt ok är milt, och min börda är lätt.” Matt. 11:28-30

Gud välsigne dig. 

/ David Billström