Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

The Man

 He who did not clench His fists but opened them and was nailed to a cross, He is a real man.  He prayed for those who crucified Him.  In his heart He loved His enemies, He hated or threatened not.  There and then, through His atoning sacrifice, He broke the power of darkness.  The vicious circle is broken.  Not through hatred, threats and violence but through love and reconciliation.  The Man rose from.. Read More

Mannen

Han som inte knöt sina nävar utan öppnade dem och blev fastspikad på ett kors, han är en verklig man. Han bad för dem som korsfäste honom. I sitt hjärta så älskade han sina fiender, han hatade eller hotade inte.  Där och då, genom sitt försoningsoffer så bröt han mörkrets makt. Den onda cirkeln är bruten. Inte genom hat, hot och våld utan genom kärlek och försoning.  Mannen uppstod från de döda på.. Read More