Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

Good news

The message that we can respond to the love that God has for us and receive forgiveness for our sins, is a joyful message. So, how is it possible? Demonstration of love “But God demonstrates His own love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us.” Rom. 5:8 Our sins, according to us small or big, separates us from God. That is the reason why Jesus came and.. Read More

Glada nyheter

Budskapet om att vi kan gensvara på Guds kärlek till oss och få förlåtelse för våra synder, är ett glädjebudskap. Men hur är det då möjligt? Kärleksbeviset “Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss, medan vi ännu var syndare.” Rom. 5:8 Våra synder, enligt oss små eller stora, separerar oss från Gud. Därför kom Jesus och tog på sig alla våra synder och straffet för dem, när.. Read More