“Men när han såg folkskarorna, greps han av medlidande med dem, eftersom de var uppgivna och förskingrade som får utan herde.” Matt. 9:36

När Jesus vandrade på jorden så såg han människorna. Och han såg inte bara till det yttre, han såg vad som rörde sig i deras liv. Och vad han såg gjorde att han greps av medlidande. Jesus kom inte för att lägga på bördor, utan för att lyfta bördor. 

Det finns många röster i världen idag som försöker få människors uppmärksamhet och förtroende. En del gör anspråk på att vilja väl, men så är tyvärr inte alltid fallet. Människan är inte ett medel. Jesus är den som sätter det högsta människovärdet av alla. Han värderar människan så mycket att han tog vårt straff på korset, helt frivilligt, av kärlek. 

Jesus uppstod från de döda och han är den gode herden. Han vill leda varje människa rätt. Han är inte ute efter att “värva medlemmar”, utan försona människor med Gud, sig själva och varandra. Han vill ditt bästa och han har medlidande med dig. 

Inför varandra kan vi hålla upp fasaden och spela teater. Men Jesus ser dig som du verkligen är och han ser på dig med kärlek. Han både vill och kan hjälpa varenda människa som kommer till honom.

“För Skriften säger: Var och en som tror på honom ska inte komma på skam. … För var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst.” Rom. 10:11, 13

Sätt din tro till Jesus idag och ropa på honom, då både ser och hör han dig. 

Gud välsigne dig 

/ David Billström