“Ja, jag anser, så länge jag är i denna kroppshydda, att det är rätt att jag väcker er genom påminnelse.” 2 Peter 1:13

Aposteln Petrus var en människa precis som du och jag och han visste att saker och ting kan falla i glömska. Han förstod att det som kan vara en levande uppenbarelse idag, kan imorgon bli omringat att utmaningar och dimmor av tvivel som vill smyga sig in.

Om det är något som vi som troende alltid behöver ha uppenbarat för oss, så är det budskapet om Jesus. Att man personligen har Jesu död och uppståndelse levande för sig. Att man har det levande för sig, att Jesus bor i ens hjärta.

Att man i kyrkorna hela tiden cirkulerar runt Jesu död, uppståndelse och inneboende liv i varje troende, i sin förkunnelse. Detta är inte bara någon slags grundläggande förkunnelse, utan det verkliga kristna livet. Det finns enorma djup och höjder att upptäcka och påminna om, vad gäller personen Jesus och hans verk på Golgata.

Budskapet och uppenbarelsen om Jesus, korset, den tomma graven och hans liv idag, behövs ljuda i varje kyrka, varje vecka, året om. Fetstil, understruket och utropstecken, så att vi aldrig glömmer. Så att inte utmaningarna tar över. Så att inte tvivlets dimmor börjar krypa in. Så att inte främmande läror kan smyga in.

Påminn och predika, för dig själv och andra, om Jesus. Segern är vunnen. Jesus är Herre, Alfa och Omega, den förste och den siste och han är mäktig, underbar och barmhärtig!!!

Gud välsigne dig.

/ David Billström